บริษัท ยู.เค.หล่อโลหะ จำกัด

บริษัท ยู.เค.หล่อโลหะ จำกัด
U.K.FOUNDRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา, นายกฤษฎา ชัยโรจน์กาญจนา, นายการุณ ชัยโรจน์กาญจนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 8100000
ประเภทธุรกิจ : หล่องานเหล็กทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84/6 หมู่ 4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยู.เค.หล่อโลหะ จำกัด