บริษัท รวมปัญญาการช่าง 1988 จำกัด

บริษัท รวมปัญญาการช่าง 1988 จำกัด
RUAM PHANYA MACHINERY (1988) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมนึก ภัทรธรรมบาล, นายโกวิทย์ ลิมรัตนสราญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 25000000
ประเภทธุรกิจ : บริการกลึง ไส และเชื่อมโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/3 หมู่ 12 ซ.ร่วมสามัคคี ถ.สุขุมวิท 103 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2726-2490
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รวมปัญญาการช่าง 1988 จำกัด