บริษัท รับสิริ อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท รับสิริ อินดัสเตรียล จำกัด
RUBSIRI INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทองดี แพสมหวัง, นายภานุมาต รับสิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ทำมาจากเหล็ก สินค้าเทียนหล่อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขี้ผึ้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65 หมู่ 6 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ : 0-1493-9983
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท รับสิริ อินดัสเตรียล จำกัด