บริษัท วราสวัสดิ์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท วราสวัสดิ์ ซัพพลาย จำกัด
WARASAWAS SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธงชาติ ชัยมงคล, นางวรรณดี ชัยมงคล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าอะไหล่ อุปกรณ์ สินค้าฮาร์ดแวร์ประกอบกิจการรับจ้าง ทำชิ้นงานโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 91 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วราสวัสดิ์ ซัพพลาย จำกัด