บริษัท สตาร์ อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท สตาร์ อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด
STAR INTER-TECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิชาติ สิทธิเวช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึงและเชื่อมโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16/167 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3876-4391-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สตาร์ อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด