บริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด

บริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
SIAM METAL WORKS INDUSTRIES COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประเสริฐศักดิ์ รัตนโสภิณสวัสดิ์, นายโสภณ รัตนโสภิณสวัสดิ์, นายการุณ สันติวรนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายรางไฟฟ้าประเภทโลหะให้บริการรับจ้างผลิตชิ้นงานตามสั่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/248-9 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : 0-2802-6702
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามเมทัล เวอร์ค อินดัสตรี จำกัด