บริษัท สหกิจ อลูมิเนียม จำกัด

บริษัท สหกิจ อลูมิเนียม จำกัด
SAHAKIJ ALUMINIUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยสงค์ โพธิ์โลหะกุล, นางสาวเสี่ยมล่าง แซ่เล้า, นายวิโรจน์ โพธิ์โลหะกุล, นายอำพล โพธิ์โลหะกุล, นายวิชัย โพธิ์โลหะกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต และขายภาชนะ,เครื่องครัวอลูมิเนียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48/6 หมู่ 4 ถ.สุขาภิบาล แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหกิจ อลูมิเนียม จำกัด