บริษัท หมง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท หมง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
MONG ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพีระ นาถตระกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึงโลหะ เชื่อมต่อสายโลหะ อ้อกโลหะ และงานทั
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/10 หมู่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2975-7326
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หมง เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด