บริษัท อะมาก้า เลเซอร์คัต จำกัด

บริษัท อะมาก้า เลเซอร์คัต จำกัด
AMAKA LASERCUT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยยงค์ ชนะศิลศรีโยธิน, นางพรรณี วงศ์นพดลเดชา, นายมีชัย วงศ์นพดลเดชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นงานประเภทโลหะ ซื้อ-ขายสแตนเลส โลหะ และพลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 221/43 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2421-0311
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อะมาก้า เลเซอร์คัต จำกัด