บริษัท อัพอิ้งก์ จำกัด

บริษัท อัพอิ้งก์ จำกัด
UP ENG. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุไรวรรณ ประดิษฐสาร, นายสุรินทร์ ประดิษฐสาร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างประกอบและผลิตอะไหล่สุขภัณฑ์ สารไอโดรลิค ชิ้นส่วนนาฬิกา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/22 หมู่ 8 ซ.เรวดี 11/1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-3314-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัพอิ้งก์ จำกัด