บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ALFAB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์, นายณัฐนันท์ จิตรวรนันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องมือ เครื่องเรือน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว รวมทั้งสินค้าอื่น ที่ทำจากอลูมิเนียม ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 697 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัลแฝบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด