บริษัท อินเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท อินเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
INTER TECH ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพบูลย์ ผ่องเคหา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการพับ ตัด เชื่อม ขึ้นรูปโลหะทุกชนิด ผลิตชิ้ซื้อมา-ขายไป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/17-18 หมู่ 8 แขวง คลองห้า เขต คลองหลวง ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2902-5753-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด