บริษัท เจนเซ่น เวลเดอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เจนเซ่น เวลเดอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
JENSEN WELDER AND SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเขมมิกา เลี่ยว, นายเหลียว ชิง เทียน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า,เครื่องจักรกล,ชิ้นส่วน,อะการรับถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์,นำเข้าเพื่อจำหน่ายอ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 278/19 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจนเซ่น เวลเดอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด