บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAFE TRADE INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่, นางขนิษฐา แจ้งอยู่, นายไพฑูรย์ หอมจันทร์, นายอัศวิน แจ้งอยู่, นางสาวสมพิศ เฉลิมรัตนานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิต และจำหน่ายส่งเครื่องกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/26-28 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2952-1930-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด