บริษัท เซิ่งไท่ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เซิ่งไท่ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จำกัด
SHENG TAI INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 มิถุนายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 260000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ขึ้นรูป (สุขภัณฑ์ห้องน้ำ)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 535/7 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-3820-8807-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เซิ่งไท่ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จำกัด