บริษัท เฟรซเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เฟรซเซ็นเตอร์ จำกัด
FRESH CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพดล ศิริภราดร, นายอธิคม ศิริภราดร, นายศุภณัฏฐ์ เสถียรโรจน์สกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 14000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีก เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณและผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภท รับจ้างตัด พับเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/6 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟรซเซ็นเตอร์ จำกัด