บริษัท เฟอร์-เฟอร์ม เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เฟอร์-เฟอร์ม เทคโนโลยี จำกัด
FIR-FIRM TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนพงษ์ แสงสุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ปั๊ม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 2 แขวง ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2886-2501
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เฟอร์-เฟอร์ม เทคโนโลยี จำกัด