บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ ประเทศไทย จำกัด
WELDING ALLOYS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิคเตอร์ ซี. สเต็กลี่ย์, นายโล้ว อาเซี้ยง, นายพันธ์แสง ชูมัง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม นำเข้า จำหน่าย ลวดเชื่อม,แผ่นกันสึก ผลิตแผ่นกันสึก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 18 หมู่ 4 ซ.เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอสไอแอล สระบุรี ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3637-3705
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์ ประเทศไทย จำกัด