บริษัท เหลียนเชง เมทัล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บริษัท เหลียนเชง เมทัล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
LIENCHENG METAL ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉิน, ซิว-ซุง, นางเฉินไล่, หยิง-เฉิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นโลหะสำหรับยานยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/233 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2295-3025
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เหลียนเชง เมทัล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด