บริษัท เอสวีบีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอสวีบีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
SVB ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุชาติ ประทีปสังคม, นายสมพงษ์ ฉันท์ธนะพงษ์, นายสมศักดิ์ ตั้งตรงอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการหลักทางด้านการรับจ้างแปรรูปโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 33/29 หมู่ 6 ถ.เอกชัย-บางบอน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-6799
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสวีบีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด