บริษัท เอ็น.เอส.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

บริษัท เอ็น.เอส.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
N.S.MANUFACTURING COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุนีย์ คล้ายกุล, นายสมชัย ราขุรัชต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มกราคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั้มโลหะและพ่นสีชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 300 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2463-0087
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น.เอส.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด