บริษัท เอ็น.แอล สยามฟิตติ้ง 2003 จำกัด

บริษัท เอ็น.แอล สยามฟิตติ้ง 2003 จำกัด
N.L SIAM FITTING (2003) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสายัณห์ เทียนกระจ่าง, นางประทุม ดำรงพงษ์, นางสาวประเทือง เทียนกระจ่าง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและรับจ้างดัดแปลงงานท่อและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/54 หมู่ 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น.แอล สยามฟิตติ้ง 2003 จำกัด