บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด
A.T.E. TELECOM CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุติมา อรุณโชติ, นายณรงค์ ปิยะโลหะวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเดินท่อสายโทรศัพท์และผลิตท่อโทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30/12 หมู่ 11 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ถ.เฉลิมพระเกียรติ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ.ที.อี. เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด