บริษัท แลมบ์ด้าเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แลมบ์ด้าเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
LAMBDA ENGINEERING AND SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมนึก สุขจิตต์นิตยกาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์ประปา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/51 ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2868-0833
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แลมบ์ด้าเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด