บริษัท แวร์มาร์ท จำกัด

บริษัท แวร์มาร์ท จำกัด
WARE MART CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุรางค์ แซ่ย๋วน, นายวู๋,จุง-เหวิน หรือ เอ็ดเวิรดวู๋
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งออกสินค้ากสิกรรมและเป็นนายหน้านำของเข้าออกจากท่าเรือ ผลิตขายส่งสินค้าเครื่องครัว เครื่องหนัง เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องในครัวเรือนและโรงแรม บริการติดตั้ง นำเข้า ประกอบซ่อมแซมสินค้าประเภทเทอร์โมมิเตอร์และสอบเทียบปรับเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/16 หมู่ 14 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แวร์มาร์ท จำกัด