บริษัท โซม่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำกัด

บริษัท โซม่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำกัด
SOMA MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชน ยิง ชุน, นายเชน ซุน ซู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 เมษายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตจักรยานสองล้อและรถคนพิการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 30 หมู่ 7 ถ.โคกกรวด-หนองสรวง ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 0-2440-0040
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซม่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำกัด