บริษัท โตโยมิ จำกัด

บริษัท โตโยมิ จำกัด
TOYOMI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุรเนตร ชีวะประภานันท์, นายจตุมน ชีวะประภานันท์, นางสาววาสนา ไอรมณีรัตน์, นายนพดล นันทมณีรัตน์, นางสาวกนกพร ไอรมณีรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายเครื่องครัว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/10,12 หมู่ 7 ซ.มาเจริญ ถ.เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2812-0921-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โตโยมิ จำกัด