บริษัท โปรไฟล์ พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท โปรไฟล์ พรีซิชั่น จำกัด
PROFILE PREDISION CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสิรภัค กิจสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต และจำหน่ายขึ้นงานโลหะและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/94 หมู่ 3 ถ.ติวานนท์ แขวง บางกะดี เขต เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-25013358
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรไฟล์ พรีซิชั่น จำกัด