บริษัท โฮมแวร์ อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท โฮมแวร์ อินดัสตรี้ จำกัด
HOME WARE INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุชัย เพียรพัฒนางกูร, นางสาวสุภัค เพียรพัฒนางกูร, นายสุชาติ เพียรพัฒนางกูร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตของใช้จำพวกเครื่องครัวและรับจ้างปั๊มของใช้ด้วยโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 74/5 หมู่ 10 ซ.ทองผึ่ง ถ.บางบอน 3 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2806-4055
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โฮมแวร์ อินดัสตรี้ จำกัด