บริษัท ไทยไดมอนด์ อินดัสตรีส์ จำกัด

บริษัท ไทยไดมอนด์ อินดัสตรีส์ จำกัด
THAI DIAMOND INDUSTRY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวชุนเฮียง แซ่โง้ว, นางยุพเรศ จินดากิตติกุล, นายโรจนศักดิ์ สินธุเดชากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ค้าส่งของใช้ทำด้วยโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 156 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-2252
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยไดมอนด์ อินดัสตรีส์ จำกัด