บริษัท ไทยไลออน 1980 จำกัด

บริษัท ไทยไลออน 1980 จำกัด
THAI LION (1980) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยพร สิริธนาโชติ, นายสุกิจ สิริธนาโชติ, นายสุพจน์ สิริธนาโชติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2524
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กฉากและท่อแสตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 142/2 ถ.เพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-0088
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยไลออน 1980 จำกัด