บริษัท ไทย – เอเซีย สตีลไพ้พ์ จำกัด

บริษัท ไทย – เอเซีย สตีลไพ้พ์ จำกัด
THAI-ASIA STEEL PIPE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย, นายมนตรี พิจิตรพงศ์ชัย, นายไพบูลย์ พิจิตรพงศ์ชัย, นายพิพัฒน์ แซ่เลี้ยว, นายสง่า สุขอารมณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2506
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทย – เอเซีย สตีลไพ้พ์ จำกัด