บริษัท ไวร์ คิง อินดัสตรี้ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไวร์ คิง อินดัสตรี้ ประเทศไทย จำกัด
WIRE KING INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเชง เต ฟู่, นายลี ซู เจิ้น, นายหลิน ชิน, นายลี จง เชียน,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าผลิตวาล์วประตูน้ำส่งออกและขายอุปกรณ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 140 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-0110-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไวร์ คิง อินดัสตรี้ ประเทศไทย จำกัด