บริษัท ไอ.ที.ซี.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ไอ.ที.ซี.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด
I.T.C.N.EQUIPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนรินทร์ อิทธิชัยนนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวจากสเตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/59-60 หมู่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ.ที.ซี.เอ็น. อีควิปเม้นท์ จำกัด