ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพบูลย์ร่วมมิตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพบูลย์ร่วมมิตร
KIJPHAIBOON RUAMMITR LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบูรณ์ ทศพิศนิจธเนศ, นางพรพิไล ไพบูลย์พุฒิพงศ์, นายดำ แซ่เฮง, นางสาววิไล ทศพิศนิจธเนศ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเชื่อม และกลึงเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 183 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7424-5978
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพบูลย์ร่วมมิตร