ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ฉายา การช่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ฉายา การช่าง
JITTCHAYA KARNCHANG LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิโรจน์ จิตต์ฉายา, นายอำนวย จิตต์ฉายา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ธันวาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้าง งานเหล็ก,แสตนเลส งานกลึง,เชื่อม,ไส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64/142 หมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 3831834
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตต์ฉายา การช่าง