ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู.พี.ออโตเมชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู.พี.ออโตเมชั่น
W.P.AUTOMATION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 เมษายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเชื่อมเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และค้าอุปกรณ์ลม อุปกรณ์น้ำมัน รวมทั้งอะไหล่ของอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/1 หมู่ 12 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลยู.พี.ออโตเมชั่น