ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก เมตัล เวอร์ค 2001

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก เมตัล เวอร์ค 2001
DIREK METAL WORK (2001) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดิเรก จิตประเสริฐ, นางวรนุช จิตประเสริฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 50000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84/147 หมู่ 20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02)8636988
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก เมตัล เวอร์ค 2001