ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.ซี.เมททอล โปรดักส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.ซี.เมททอล โปรดักส์
B.B.C.METAL PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมหมาย ปรุรัตน์, นางชะโลม ปรุรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 10500000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กแปรรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/3 หมู่ 1 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ : 0-3887-3098
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.ซี.เมททอล โปรดักส์