ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.ที.เซลแอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.ที.เซลแอนด์เซอร์วิส
B.J.T.SALE AND SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุณี หิตะหุ่ง, นายสุวิทย์ จั่นทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มิถุนายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตวัสดุอุปกรณ์ด้วยโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 446/123 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.ที.เซลแอนด์เซอร์วิส