ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญวิวัฒน์โลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญวิวัฒน์โลหะกิจ
YING CHAREORN WIWAT LOHAKIT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจริญ ระวีแสงสูรย์, นางเช็ง ระวีแสงสูรย์, นางภัทรา ด่านอนันต์สุข, นายณรงค์ ด่านอนันต์สุข,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2520
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึงไสปั๊มโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 470 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 52 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-6679
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญวิวัฒน์โลหะกิจ