ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง
U.S.K.ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุษา ขำแป้น, นางสาววิมลรัตน์ มหาดไทย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำของ ขายปลีก เชื่อมโลหะ ขายโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/2 หมู่ 4 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง