ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล
RAJA ENGINEERING MACHINE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุจินต์ ศิริพรประสาร, นายสิทธิชัย ศิริพรประสาร, นายวิรัช ศิริพรประสาร, นายนครินทร์ ศักดิ์วิจิตรเดชา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 สิงหาคม 2525
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างแปรรูปโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 416 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรมจักรกล