ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนัฐรุตช์ 3602

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนัฐรุตช์ 3602
WANUTTHARUT (3602) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววันเพ็ญ ยังเดช, นายสุ่ม ยังเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างกลึง ไส เชื่อมโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/6 หมู่ 2 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนัฐรุตช์ 3602