ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิ ทูลลิ่ง แอนด์ พาร์ท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิ ทูลลิ่ง แอนด์ พาร์ท
WORAWUT TOOLING & PART LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันชัย ตันติวรวุฒิ, นางสาวอุดม เอี่ยมสำอางค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 700000
ประเภทธุรกิจ : รับแปรชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 196/51 หมู่ 5 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิ ทูลลิ่ง แอนด์ พาร์ท