ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ. วี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ. วี. อินเตอร์เนชั่นแนล
V.J.V INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิฑูรย์ เลาหนิวัตวร, นางฉวีวรรณ เลาหนิวัตวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 มีนาคม 2524
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/110 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2317-1245
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ. วี. อินเตอร์เนชั่นแนล