ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์สุวรรณโลหะการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์สุวรรณโลหะการ
SAK SUWAN LOHAKAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉลองศักดิ์ หาญศึก, นายสุพจน์ หาญศึก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชั้นวางของและโลหะ บริการส่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/4 หมู่ 4 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์สุวรรณโลหะการ