ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนเอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนเอ็นจิเนียริ่ง
SAIFON ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทองแท่ง ฟ้ารอ, นางสมจินตนา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำชิ้นส่วนต่างๆ จากโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/114 หมู่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฝนเอ็นจิเนียริ่ง