ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์ โปรเกรสสีฟดาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์ โปรเกรสสีฟดาย
SUTUCH PROGRESSIVE DIE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทัศน์ รัสมี, นางสาวศิริพร รัสมี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 303000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะรับจ้างซ่อมแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 456 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2817-3660
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์ โปรเกรสสีฟดาย