ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บางกอกสหการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บางกอกสหการ
S.BANGKOK SAHAKARN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุวัฒน์ กระจ่างสวัสดิ์, นายอานนท์ กระจ่างสวัสดิ์, นายปรีชา กระจ่างสวัสดิ์, นายอัตถกร กระจ่างสวัสดิ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ธันวาคม 2512
ทุนจดทะเบียน : 3400000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งเครื่องครัวสเตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 66/26 หมู่ 12 ถ.ไร่ขิง ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บางกอกสหการ